CHO KIM LOẠI M PHẢN ỨNG VỚI CL2

     

Khi mang đến 3 - 4 giọt dung dịch bội nghĩa nitrat vào ống nghiệm chứa 1 ml hỗn hợp natri photphat, thấy xuất hiện


Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa công dụng được với dung dịch HCl, vừa công dụng được với dung dịch AgNO3?


Hỗn vừa lòng A bao gồm một amin X (no, nhì chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon mạch hở Y, Z (đồng đẳng kế tiếp, MY Z). Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam các thành phần hỗn hợp A cần vừa đủ 1,825 mol O2, chiếm được CO2, H2O cùng 2,24 lít N2 (ở đktc). Mặt khác, 19,3 gam A bội nghịch ứng cộng được tối đa cùng với 0,1 mol brom vào dung dịch. Biết trong A bao gồm hai chất cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm cân nặng của Z trong A là


Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. đến X công dụng vừa đầy đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại Na vào hỗn hợp CuSO4

(2) cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3

(3) Sục khí NH3 dư vào hỗn hợp AlCl3

(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư)

(5) cho dung dịch HCl vào hỗn hợp AgNO3

(6) Điện phân dung dịch NaCl bao gồm màng ngăn

Sau khi các thí nghiệm xẩy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được kết tủa là


Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% vào ống thử sạch, nhấp lên xuống nhẹ, sau đó nhỏ tuổi từ tự từng giọt dung dịch NH3 5% vào cho đến khi kết tủa sinh ra bị tổ hợp hết. Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch hóa học X vào, rồi dìm phần chứa hóa hóa học trong ống nghiệm vào ly đựng nước lạnh (khoảng 50 – 60°C) vào vài phút, trên thành ống nghiệm lộ diện lớp bạc trắng sáng. Hóa học X là chất nào trong những chất sau đây?


Cho những phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ là vật liệu để sản xuất thuốc súng không khói và sản xuất phim ảnh.

Bạn đang xem: Cho kim loại m phản ứng với cl2

(b) cần sử dụng giấm ăn uống hoặc nước quả chanh để khử giảm mùi tanh của cá (do amin tạo ra).

(c) Vải làm cho từ tơ tằm đề xuất giặt trong nước lạnh với xà phòng bao gồm độ kiềm cao.

(d) 1 mol peptit Lys-Ala-Gly phản ứng được buổi tối đa cùng với 3 mol HCl trong dung dịch.

(e) sử dụng nước tiện lợi rửa sạch những vật dụng bám dầu mỡ động thực vật.

Số phát biểu đúng là


Tiến hành thử nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: bỏ vô ống nghiệm khô 4-5 gam tất cả hổn hợp bột mịn được trộn đều tất cả CH3COONa, NaOH và CaO.

Bước 2: Nút ống nghiệm bởi nút cao su đặc có ống dẫn khí rồi gắn thêm lên giá thí nghiệm.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 38 Trang 47 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 3 Tập 1

Bước 3: Đun lạnh phần lòng ống nghiệm trên vị trí các thành phần hỗn hợp bột phản nghịch ứng bởi đèn cồn.

Cho các phát biểu sau:

(a) thí điểm trên là thí nghiệm điều chế metan.

(b) Nếu nỗ lực CH3COONa bằng HCOONa thì sản phẩm phản ứng vẫn nhận được hiđrocacbon.

(c) Dẫn khí thoát ra vào hỗn hợp KMnO4 thì dung nhờn này bị mất màu và lộ diện kết tủa color đen.

(d) đề xuất lắp ống thử chứa hỗn hợp phản ứng làm sao cho miệng ống nghiệm hơi dốc xuống.

Xem thêm: Biểu Thức Hiệu Suất Của Nguồn Điện, Công Thức Tính Hiệu Suất Của Bộ Nguồn

(e) mong thu khí bay ra nghỉ ngơi thử nghiệm trên không nhiều lẫn tạp hóa học ta đề nghị thu bằng phương thức dời nước.

Số tuyên bố đúng là


Câu 13:


15,6 gam hỗn hợp X có Al cùng Fe2O3tan không còn trong hỗn hợp HNO3loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Phần trăm cân nặng của Fe2O3trong X là


Câu 14:


Chất nào tiếp sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?


Câu 15:


Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam