CHO TAM GIÁC ABC ĐỒNG DẠNG VỚI TAM GIÁC DEF

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho tam giác abc đồng dạng với tam giác def

*

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. Biết AB=16cm , BC=20cm, DE=12 centimet và AC - DF= 6cm. Tính AC, EF với DF


*

Vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF(RightarrowdfracABDE=dfracBCEF=dfracACDFLeftrightarrowdfrac43=dfrac20EF=dfracACDFRightarrow EF=dfrac3.204=15cm)Ta gồm :

(dfracACDF=dfrac43) cùng (AC-DF=6Rightarrow AC=dfrac64-3.4=24cm;DF=24-6=18cm)


*

cho tam giác ABC cùng DEF có A=D,B=E,AB=8cm,BC=10cm,DE=6cm

a, Tính đọ dài các cạnh AC/DE,EF,biết rằng cạnh AC dài ra hơn cạnh DF là 3cm

b,Cho diện tích s tam giác ABC bằng 39,69cm2.Tính diện tích tam giác DEF


*Xem thêm: Nơron Li Tâm Có Đặc Điểm - Nằm Trong Trung Ương Thần Kinh, Đảm

Cho tam giác DEF vuông tại D bao gồm DE=6cm, DF=8cm. Vẽ DH vuông góc cùng với EF tại Ha,chứng minh tam giác HED đồng dạng cùng với tam giác DEFb,tính EF,DHc, vẽ DI là phân giác của góc EDH giảm EH tại I. Tính IE, IH


Cho tam giác ABC vuông trên A gồm AB = 6cm ; AC= 8cm . Đường cao AH cùng phân giác BD cắt nhau trên I ( H trên BC và D bên trên AC ) .

a) Tính độ lâu năm AD , DC

b) cm : tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA và AB^2 = BH.BC

c) cm : tam giác ABI đồng dạng cùng với tam giác CBD

d) cm : (dfracIHIA=dfracADDC)

Giải góp mình câu c cùng với d ạ cảm ơn ^^ )


Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, con đường cao BD ( D thuộc AC). Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a) CMR tam giác BDE đồng dạng cùng với tam giác BCD

b) Kẻ DF vuông góc cùng với AB trên F. CMR: BD2 = BF.BA

c) CMR góc BFE = góc BCA

d) Vẽ CG vuông góc cùng với AB trên G. Đoạn trực tiếp EF cắt GD tại F. CMR H là trung điểm của GD


Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ con đường cao AH ( H ở trong BC )

a) chứng tỏ tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Từ đó suy ra AB^2=BH.BC

b) Tính độ lâu năm BH, AC biết CH =6,4 cm, AB = 6cm


1. đến tam giác DEF vuông tại E, đường cao EH. Cho thấy thêm DE = 15cm, EF = 20cm. A) centimet : EH.DF = ED.EF. Tính DF, EH.b) Kẻ HM vuông góc ED, hà nội vuông góc EF. Centimet : tam giác EMN đồng dạng tam giác EFD.c) Trung tuyến đường EK của tam giác DEF cắt MN tại I. Tính diện tích s tam giác EIM?

2. Lấy một điểm O vào tam giác ABC. Những tia AO, BO, CO cắt BC, AC, AB theo lần lượt tại P,Q,R.CMR: OA/OP + OB/BQ + OC/CR = 2.


Qua giữa trung tâm G của tam giác ABC, kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với AC cắt AB cùng BC lần lượt sinh hoạt D và E. Tính độ dài đoạn DE, biết AD + EC = 16cm, chu vi tam giác ABC=75cm.
Xem thêm: Hãy Xác Định Giao Tử Của Các Kiểu Gen Sau, Phương Pháp Xác Định Tỉ Lệ Giao Tử Sinh Học 12

Cho tam giác DEF vuông tại D tất cả DE=6cm, DF =8cm, con đường cao DH. Đường phân giác EK cắt DH tại I (K ∈ DF)

a) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng EF,DK,KF

b) hội chứng minh △DEK∼△HEI

c) chứng minh DE.EI=EK.EH


Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ, cạnh BC =5cm, cạnh AC= 3cm. Vẽ tam giác DEF tất cả EF= 3cm, DE = DF =2,5 cm