Diện Tích 1 Mặt Của Hình Lập Phương

     

Một hình lập phương gồm cạnh 2,5cm, tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương đó. xadenhoabinh.com.vn giữ hộ đến chúng ta đọc giải mã bài toán.

Bạn đang xem: Diện tích 1 mặt của hình lập phương


1. Một hình lập phương bao gồm cạnh 2,5cm, tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương đó


Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

*

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Stp = 6 x

*
= 37,5 (
*
)

Thể tích của hình lập phương là:

V =

*

2. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật 2 đáy cùng 4 mặt mặt đều là hình vuông


Trong đó:

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình vỏ hộp đứng bao gồm đáy là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 phương diện là 6 hình chữ nhật.Hình hộp đứng là hình hộp có bên cạnh vuông góc với mặt đáy. Hình hộp đứng gồm 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt bao quanh là 4 hình chữ nhật.

Tính chất: Hình lập phương bao gồm sáu phương diện là các hình vuông vắn bằng nhau.Ví dụ: nhỏ xúc xắc

3. Bí quyết tính diện tích một khía cạnh hình lập phương

Các khía cạnh của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên diện tích s một khía cạnh của hình lập phương chính là diện tích của hình vuông đó

Diện tích một phương diện hình lập phương được tính theo công thức:

*

Trong đó a là cạnh của hình lập phương

4. Phương pháp tính diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một khía cạnh nhân cùng với 6.

Diện tích toàn phần của hình lập phương được tính theo công thức:

*

Trong đó a là cạnh của hình lập phương

5. Cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương được xem theo công thức:

*

Trong kia a là cạnh của hình lập phương

6. Các dạng bài tập tính diện tích xung quanh cùng toàn phần hình lập phương

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình lập phương


Cách giải: Áp dụng những quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần xadenhoabinh.com.vn nêu nghỉ ngơi trên

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình lập phương, tìm diện tích một mặt.

Xem thêm: Trọn Bộ Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 11 Học Kì 2 Vật Lí 11 Năm 2021

Cách giải:

Muốn tính diện tích một khía cạnh của hình lập phương ta lấy diện tích s xung quanh phân tách cho 4.Muốn tính diện tích s một phương diện của hình lập phương ta lấy diện tích s toàn phần phân tách cho 6.

Dạng 3: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình lập phương, tìm kiếm độ lâu năm cạnh của hình lập phương.

Cách giải: Tìm diện tích một phương diện của hình lập phương. Diện tích một mặt đó là diện tích của hình vuông, ta lập luận nhằm tìm độ lâu năm cạnh.

Xem thêm: Các Giai Cấp Trong Xã Hội Phong Kiến Châu Âu, Phong Kiến (Châu Âu)

Dạng 4: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích hộp, căn phòng, tô tường…..)

Cách giải: Cần khẳng định xem diện tích s cần tìm là diện tích xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.