ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN BIỂU THỊ

     

Điện trở R của dây dẫn bộc lộ cho… là thắc mắc trắc nghiệm được xadenhoabinh.com.vn giải đáp được tương quan tới điện trở của dây dẫn. Dưới đấy là một số câu hỏi liên quan lại mà chúng ta có thể tham khảo.

Bạn đang xem: điện trở của dây dẫn biểu thị


*
Điện trở R của dây dẫn biểu lộ cho…

Câu hỏi 1: Điện trở R của dây dẫn biểu hiện cho

Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho…:

A.Tính cản ngăn điện lượng những hay ít của dây dẫn.B.Tính cản trở chiếc điện nhiều hay không nhiều của dây dẫn.C.Tính cản trở hiệu điện thế những hay ít của dây dẫn.D.Tính cản trở Electron nhiều hay không nhiều của dây dẫn.

Đáp án B: Điện trở R của dây dẫn bộc lộ cho tính cản trở mẫu điện của dây dẫn đó.

Câu hỏi 2: Định vẻ ngoài Ôm là …

A. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ nghịch với hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây dẫn với tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn.B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ với hiệu điện nạm giữa nhì đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với điện trở của dây dẫn.C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận cùng với hiệu điện vậy giữa nhị đầu dây dẫn và xác suất nghịch với năng lượng điện trở của dây dẫn.D. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn phần trăm thuận cùng với hiệu điện thay giữa nhì đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với điện trở của dây dẫn.

Đáp án C: Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận cùng với hiệu điện cầm giữa nhì đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây dẫn.

Xem thêm: Nêu Cấu Trúc Và Chức Năng Của Marn, Tarn Và Rarn13

Câu hỏi 3. Lúc hiệu điện vậy giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A.Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.B.Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, thời gian giảm.C.Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn không vậy đổi.D.Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn sút tỉ lệ cùng với hiệu điện thế.

Đáp án B: Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, thời điểm giảm.

Câu hỏi 4: Biểu thức đúng của định quy định Ohm là gì?

A. U = R/IB. I = R/UC. I = U/RD. U= I/R

Đáp án C: I = U/R

Câu hỏi 5: Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở…

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở (R = 7 Ω ) là (I = 0,7A ). Khi ấy hiệu điện nạm giữa nhì đầu điện trở là:

A: 4,9 VB: 49 VC: 7,7 VD: 1,2 V

Đáp án A: Hiệu điện cố giữa nhị đầu năng lượng điện trở đang là I= U/R U= IR = 0,7 . 7 = 4,9 V.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Khách Quan Để Kiểm Tra Chân Lý, Các Đặc Tính Cơ Bản Và Tiêu Chuẩn Của Chân Lý

Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó. Câu hỏi đã được cửa hàng chúng tôi giải đáp. Bên cạnh đó còn những thắc mắc trắc nghiệm tương quan mà bạn có thể tham khảo.