Giải Bài 24 Trang 16 Sgk Toán 7 Tập 1

     

(eginarrayla.b.c = left( a.c ight).b\left( a.b ight).c = a.left( b.c ight)endarray)

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng.

(ab + ac = a.left( b + c ight))




Bạn đang xem: Giải bài 24 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Lời giải đưa ra tiết

a) ((-2,5. 0,38. 0, 4) - < 0,125. 3,15. (-8)>)

(=<(-2,5.0,4).0,38> - <(-8.0,125).3,15>)

(= <(-1).0,38> - <(-1).3,15>)

(= -0,38 - (-3,15) )

(= -0,38 + 3,15)

(= 2,77)

b) ( <(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2> : < 2,47.0,5 - (-3,53).0,5>)

(= <(-20,83)+( - 9,17)>.0,2 : <(2,47 + 3,53).0,5>)

(=<(-30).0,2>:(6.0,5))

(= (-6) : 3)

(= -2)

xadenhoabinh.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Giải Địa Lí 11 Bài 3 Địa 11 Lý Thuyết Địa Lý 11 Bài 3, Địa Lý 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp xadenhoabinh.com.vn




Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 54: Ô Nhiễm Môi Trường Lớp 9 Bài 54: Ô Nhiễm Môi Trường

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng xadenhoabinh.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép xadenhoabinh.com.vn gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.