Giải sbt anh 8 unit 2

     

Hướng dẫn giải sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 new Unit 2: Life in the countryside giúp học viên làm bài tập trong SBT tiếng Anh 8 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Giải sbt anh 8 unit 2


Mục lục SBT giờ Anh lớp 8 Unit 2: Life in the countryside

Phonetics (trang 9): Write a word under each picture. All the words should contain /bl/ or /cl/...

Xem lời giải

Xem lời giải

Speaking (trang 19-20):Say the definitỉons và match them with the correct words. (Nói khái niệm và nối bọn chúng với tự đúng.)...

Xem thêm: Trong Cơ Cấu Lao Động Các Nước Phát Triển Có Sự Khác Biệt Là A

Xem lời giải

Reading (trang 20-21): Read the passage & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn với làm trọng trách phía dưới.)...

Xem thêm: Bài Tập Thể Dục Lớp 9 Nữ Lớp 9, Bài Thể Dục 45 Nhịp Lớp 9 Nam

Xem lời giải

Writing (trang 22-23):Rewrite the following sentences without changing their original meanings use the right comparative khung of the adverbs in brackets...

Xem lời giải

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Test yourself 1

Unit 4: Our customs và traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales1 57 lượt xem
download về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn mẫu lớp 8

soạn văn 8 (ngắn nhất)

soạn văn 8 (hay nhất)

tóm tắt tòa tháp Ngữ văn 8


hóa học 8

các dạng bài xích tập chất hóa học lớp 8

Đề thi hóa học 8

lý thuyết Hóa học 8

Giải vở bài tập chất hóa học 8

Giải sbt hóa học 8

Giải sgk chất hóa học 8


vật dụng Lí 8

Đề thi vật Lí 8

triết lý Vật Lí 8

Giải sbt vật Lí 8

Giải sgk đồ vật Lí 8


Toán 8

lý thuyết Toán 8

các dạng bài xích tập Toán lớp 8

bài xích tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


tiếng Anh 8

Giải sbt tiếng Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8

Giải sgk giờ Anh 8 (thí điểm)

Đề thi tiếng Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học tập 8


lịch sử hào hùng 8

Đề thi lịch sử vẻ vang 8

Giải Tập bạn dạng đồ lịch sử hào hùng 8

Giải vở bài xích tập lịch sử hào hùng 8

triết lý Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử vẻ vang 8


Sinh học 8

triết lý Sinh học tập 8

Giải sgk Sinh học tập 8

Giải vở bài xích tập Sinh học 8


giáo dục và đào tạo công dân 8

triết lý Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 8


Địa Lí 8

Giải Tập bản đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

định hướng Địa Lí 8


*

trình làng
links
chính sách
liên kết