Giáo dục quốc phòng và an ninh là gì

     

Giáo dục quốc chống và bình yên là một nội dung đặc biệt trong thiết kế nền quốc chống toàn dân, nắm trận quốc phòng toàn dân thêm với cố kỉnh trận bình an nhân dân; trực tiếp góp phần hun đúc lòng yêu thương nước, lòng từ bỏ hào, từ tôn dân tộc, nâng cấp ý thức, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân so với sự nghiệp củng rứa quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong quy trình tiến độ hiện nay, công tác này càng có ý nghĩa quan trọng.

Bạn đang xem: Giáo dục quốc phòng và an ninh là gì


Những năm qua, nhất là từ bỏ khi bao gồm Luật giáo dục quốc phòng cùng an ninh, công tác giáo dục đào tạo quốc phòng và an toàn trên toàn quốc có bước cách tân và phát triển mới, ngày càng bước vào chiều sâu, đạt được kết quả tích cực. Rất nổi bật là, cấp ủy, chủ yếu quyền những cấp, tín đồ đứng đầu những cơ quan, tổ chức, những cấp, các ngành đã nhận thức tương đối đầy đủ hơn vị trí, tầm đặc trưng của công tác giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh, nên đã tập trung lãnh đạo, lãnh đạo chặt chẽ, tổ chức tiến hành nghiêm túc. Hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật, văn phiên bản chỉ đạo, lí giải về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng, ban hành đồng bộ, tạo nên hành lang pháp lý để thực hiện thực hiện. Hội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng và bình yên các cấp thường xuyên được củng cố, khiếu nại toàn, gia hạn nền nếp hoạt động; vạc huy giỏi vai trò tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Công tác làm việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và bình yên cho các đối tượng người tiêu dùng được thực thi tích cực, nhà động, bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; đối tượng người sử dụng bồi dưỡng được mở rộng, chất lượng được nâng lên.

*
Thiếu tướng mạo Ngô Minh Tiến vạc biểu kết luận kiểm tra công tác giáo dục quốc chống và bình yên tại tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Từ năm 2013 đến nay, toàn nước có gần 2,7 triệu lượt cán bộ thuộc các đối tượng người sử dụng được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và an toàn theo quy định1. Đặc biệt, Cơ quan sở tại Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống và an ninh Trung ương vẫn phối phù hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận nước nhà Việt Nam, Ban Tôn giáo thiết yếu phủ, Hội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng và bình an Quân khu 2, 4, 5, 7, 9 và thành phố thủ đô hà nội tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và bình yên cho hơn 300 chủng sinh trực thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse thành phố hồ chí minh và Đại chủng viện Thánh Quý buộc phải Thơ. Cùng rất đó, họ cũng tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống và bình an cho hơn 120 chức sắc các tôn giáo là Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta của 12 tỉnh, thành phố phía Nam; 320 tăng, ni sinh của học viện Phật giáo việt nam và ngay gần 720 chức sắc, nhà tu hành, thay mặt các tổ chức triển khai tôn giáo trên địa bàn Quân khu vực 2, 4, 5, 7, 9, đạt kết quả tốt, sinh sản sức lan tỏa mạnh khỏe trong tín đồ, phật tử.

Công tác giáo dục đào tạo quốc phòng và bình yên cho học tập sinh, sinh viên được triển khai đồng nhất từ bậc trung học thêm đến đh và có không ít đổi mới, unique từng cách được nâng cao. Đội ngũ giáo viên, giảng viên huấn luyện và giảng dạy môn học giáo dục đào tạo quốc chống và bình yên được quý trọng xây dựng, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa. Công tác phổ biến kiến thức quốc chống và bình yên cho toàn dân được đẩy mạnh, nội dung, vẻ ngoài đa dạng, phong phú, cân xứng với đặc điểm địa bàn, dân cư; việc bảo vệ phục vụ công tác giáo dục và đào tạo quốc chống và bình yên được đon đả đúng mức. Khối hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an toàn trên toàn nước được quy hoạch, đầu tư chi tiêu nâng cấp, xây dựng ngày càng hoàn thiện, v.v. Những kết quả của công tác giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh đạt được là rất quan trọng, góp thêm phần xây dựng, củng gắng nền quốc chống toàn dân, duy nhất là cụ trận lòng dân vững chắc trong quanh vùng phòng thủ tỉnh giấc (thành phố), quân khu cùng trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, đối với yêu cầu đề ra, công tác giáo dục và đào tạo quốc phòng và bình yên thời gian qua vẫn còn một vài tồn tại, hạn chế. Hoạt động của hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống và an ninh ở một số trong những địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa cơ quan, tổ chức có tương quan trong tổ chức triển khai chưa chặt chẽ. Chương trình, chỉ dẫn môn học giáo dục quốc phòng và bình yên cho học tập sinh, sinh viên có nội dung chưa hợp lý; một trong những cơ sở giáo dục đại học, giáo dục công việc và nghề nghiệp chưa thực hiện đúng quy định liên kết giáo dục quốc phòng với an ninh; tiến trình triển khai thiết kế trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng và an toàn theo quyết định 161/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ có chỗ còn chậm. Công tác thịnh hành kiến thức quốc chống và an toàn cho toàn dân, duy nhất là khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn chạm chán nhiều khó khăn khăn, v.v.

Xem thêm: Giải Bài Toán: Tìm Số Bị Chia Trong Phép Chia Cho 25 Biết Thương Là 23 Và Số Dư Là Số Dư Lớn Nhất Của Phép Chia Đó

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đứng trước đa số vận hội, thời cơ, dễ dàng và rất nhiều khó khăn, thử thách đan xen. Tình hình thế giới, quanh vùng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Trong nước, những thế lực thù địch tiếp tục tăng mạnh chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, liên tưởng tự diễn biến, tự gửi hóa vào nội bộ ta, kích động bốn tưởng ly khai, bạo loạn lật đổ, v.v. Toàn cảnh đó, đề ra cho công tác giáo dục quốc phòng và an toàn những nội dung, yêu cầu mới, khôn xiết cao. Để tạo sự chuyển biến to gan lớn mật mẽ, toàn vẹn hơn nữa về dìm thức, ý thức, trách nhiệm của những cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân so với sự nghiệp đảm bảo Tổ quốc, phải thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cấp chất lượng, kết quả công tác giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh; vào đó, triệu tập làm xuất sắc những nội dung đa số sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, lãnh đạo của cấp cho uỷ, thiết yếu quyền những cấp, fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức đối với công tác giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninh. Đây là nguyên tắc, chiến thuật quan trọng, có chân thành và ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninh. Theo đó, những cấp, các ngành tiếp tục tăng nhanh công tác tuyên truyền, giáo dục, cải thiện nhận thức mang đến toàn dân, thứ nhất là hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, cai quản lý, công ty trì, chủ chốt những cấp về vị trí, vai trò của công tác giáo dục đào tạo quốc phòng và an toàn trong tình trạng hiện nay. Về thừa nhận thức, phải thấy rõ giáo dục đào tạo quốc chống và an ninh là vấn đề có chân thành và ý nghĩa chiến lược, nội dung đặc trưng trong công tác làm việc quốc chống ở các bộ, ngành, địa phương, giải pháp thiết thực góp thêm phần xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng vắt trận lòng dân, tạo nền tảng cho desgin nền quốc phòng toàn dân, cố trận quốc chống toàn dân gắn với vậy trận an ninh nhân dân vững mạnh. Những bộ, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang liên tiếp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quyết nghị của Đảng, điều khoản Nhà nước về giáo dục quốc phòng với an ninh; giữa trung tâm là chỉ thị 12-CT/TW của bộ Chính trị (khóa X); Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; chế độ 07-QĐ/BTCTW của Ban tổ chức triển khai Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và bình an cho cán bộ, đảng viên, v.v. Trên các đại lý đó, huy động sự vào cuộc của cả khối hệ thống chính trị; tích cực và lành mạnh đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp cho ủy, sự cai quản lý, điều hành và quản lý của chính quyền và bạn đứng đầu những cơ quan, tổ chức so với công tác đặc trưng này. Đồng thời, liên tục rà soát, bổ sung cập nhật và tăng mạnh thực hiện kế hoạch, lịch trình hành động, đề án giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc chống và bình an cho các đối tượng, tương xứng với đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đối chọi vị, địa phương, cơ sở; lấy kết quả thực hiện công tác này làm cho tiêu chí review năng lực lãnh đạo, thống trị của cấp cho ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính quyền và cán bộ chủ trì những cấp. Quy trình tổ chức thực hiện, chú ý phát huy mục đích của Hội đồng giáo dục quốc phòng cùng an ninh, những ban, ngành, đoàn thể, độc nhất là cơ quan quân sự, công an trong bài toán tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, gợi ý thực hiện. Đồng thời, chủ động ngăn ngừa, nhất quyết đấu tranh cùng với các bộc lộ hình thức, tứ tưởng cúng ơ, xem vơi hoặc khoán white công tác giáo dục và đào tạo quốc phòng và an toàn cho cơ sở quân sự, công an, v.v.

2. Liên tiếp quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả buổi giao lưu của hội đồng giáo dục quốc phòng và an toàn các cấp. Trước hết, viên Dân quân trường đoản cú vệ - Cơ quan trực thuộc của Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng và an toàn Trung ương - tiếp tục phối hợp với cơ quan tác dụng của những bộ, ngành có tương quan tham mưu khuyến cáo với Đảng, bên nước, bộ Quốc chống thực hiện tốt công tác cai quản nhà nước về giáo dục quốc phòng và an toàn theo thẩm quyền. Những cơ quan, tổ chức, địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống và an ninh các cấp, đảm bảo an toàn cơ cấu, thành phần phù hợp lý, đúng quy định. Với đó, cần tăng tốc lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nền nếp, hiệu quả buổi giao lưu của hội đồng; phát huy vai trò của cơ quan quân sự - cơ quan trực thuộc của Hội đồng - phối phù hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Hội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh các cấp cho cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút ghê nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay; kiên quyết xử lý những trường phù hợp vi phạm.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu tương xứng với yêu thương cầu, nhiệm vụ bảo đảm Tổ quốc trong tình trạng mới. Trước tình tiết nhanh, phức tạp, không thể đoán trước của tình trạng thế giới, quanh vùng và sự trở nên tân tiến của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi phải gồm sự điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung giáo dục đào tạo quốc chống và bình yên cho phù hợp. Nội dung điều chỉnh, bổ sung cập nhật phải dính sát, update quan điểm, bốn duy, cải cách và phát triển mới về con đường lối quốc phòng, an toàn của Đảng, duy nhất là Chiến lược bảo đảm Tổ quốc trong thực trạng mới, chiến lược Quốc phòng, chiến lược Quân sự Việt Nam, nguyên tắc Quốc phòng sửa đổi năm 2018, Chiến lược đảm bảo Tổ quốc trên không gian mạng và những chiến lược chăm ngành new được ban hành; về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, nhất là việc các thế lực thù địch liên tưởng tự diễn biến, tự gửi hóa trong nội bộ ta, v.v. Theo đó, các bộ, ngành, trước tiên là những bộ: Quốc phòng, Công an, giáo dục và Đào tạo nên chủ động phối kết hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an toàn phù phù hợp với từng đối tượng người sử dụng và tình trạng thực tiễn.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 39 Trang 95, Toán 4: Bài 39

Quán triệt thâm thúy quan điểm, nhà trương kế hoạch của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước về giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh, phát huy kết quả, tay nghề đã đạt được, những cấp, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện giỏi hơn nữa công tác quan trọng đặc biệt này, đáp ứng yêu cầu bảo đảm Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng mạo NGÔ MINH TIẾN, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng phòng ban Thường trực, Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống và bình an Trung ương