Khối lượng nguyên tử của đồng là 63 54

     

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,546. Trong thoải mái và tự nhiên đồng có hai đồng vị 63Cu với 65Cu. Tính % số nguyên tử của đồng vị 65Cu?
Bạn đang xem: Khối lượng nguyên tử của đồng là 63 54

Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:

(overline A_X = A.x + B.y over 100)

Trong đó đồng vị A bao gồm x% số nguyên tử, đồng vị B bao gồm y% số nguyên tử.


Gọi % số nguyên tử của đồng vị 65Cu là x% thì % số nguyên tử của đồng vị 63Cu là (100-x)%

Nguyên tử khối vừa phải của đồng được xem bằng công thức:

(overline A_Cu = 65x + 63.(100 - x) over 100 = 63,546) 

Giải phương trình bên trên ta có x= 27,3

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 65Cu là 27,3%


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là từng nào gam?


Agon tách ra từ bầu không khí là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là
Xem thêm: Kết Bài Của Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (23 Mẫu), Please Wait

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ tất cả 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Phần trăm đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một hỗn hợp có hai đồng vị gồm số khối trung bình 31,1 và bao gồm tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhì đồng vị là 93 cùng tổng số phân tử không sở hữu điện bởi 0,55 lần tổng thể hạt mang điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là


Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% cùng X3 chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ bỏ nhiên, yếu tố Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có tỷ lệ số lượng khớp ứng là 75% cùng 25%. Thành phần Cu có 2 đồng vị trong các số ấy 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong các số ấy Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là


Cacbon có 2 đồng vị: 12C và 13C. Oxi có 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO khác biệt được tạo nên từ các đồng vị bên trên là


Trong thoải mái và tự nhiên brom bao gồm hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối mỗi đồng vị có giá trị bằng số khối thì tỉ lệ thành phần % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên và thoải mái với 2 một số loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần xác suất về nguyên tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong tự nhiên và thoải mái là các thành phần hỗn hợp của hai đồng vị 12C với 13C, trong những số đó đồng vị 12C chiếm phần 98,89%. Hiểu được đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối bởi 12,991. Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: 16-17.11 Sbt Vật Lý 9 Hay, Chi Tiết, Trang Sách Bài Tập (Sbt) Vật Lý

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.