Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất

     

Câu hỏi: Trình tự những giai đoạn của tiến hóa gây ra sự sống trên Trái Đất là?

A. Tiến hóa hóa học – tiến hóa sinh học.

Bạn đang xem: Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất

B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học.

Lời giải:

Đáp án đúng: B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

Giải thích:

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ gồm trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, khí cacbônic, amôniac, nitơ...) dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản (cacbonhiđrô, saccarit, lipit, axit amin cùng nuclêôtit). Những chất hữu cơ kết hợp trong đại dương nguyên thủy lắng đọng trên nền bùn sét rét đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử như ARN, ADN cùng prôtêin...

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, những đại phân tử tập hợp với tương tác với nhau vào một hệ thống mở tạo nên các tế bào nguyên thủy (tiền tế bào).

Trong giai đoạn tiến hóa sinh học, từ các dạng tiền tế bào đã tiến hóa cho ra tất cả những sinh vật nhân sơ cùng nhân thực hiện nay.

Cùng xadenhoabinh.com.vn tìm kiếm hiểu những kiến thức cơ bản về sự sống trên Trái Đất nhé!

*
Trình tự những giai đoạn của tiến hóa tạo nên sự sống trên Trái Đất là" width="602">

Xét về toàn bộ quá trình tiến hóa, sự sống bên trên Trái Đất đã trải qua những giai đoạn sau:

- Tiến hóa hóa học: sự ra đời và tiến hóa của các hợp chất hữu cơ

- Tiến hóa tiền sinh học: sự hiện ra và tiến hóa của các tế bào sơ khai

- Tiến hóa sinh học: sự tiến hóa của những loài sinh vật trên Trái Đất mang đến đến ngày nay.

I. Tiến hóa hóa học

1. Hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ những chất vô cơ

- Theo ông Oparin (Nga) và Haldane (Anh) đã độc lập nhau thuộc đưa ra giả thuyết mang đến rằng những hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên trái đất tất cả thể được xuất hiện bằng bé đường hóa tổng hợp từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa: Bầu khí quyển nguyên thủy không có oxi, dưới tác dụng của nguồn năng lượng tự nhiên (tia chớp, tia tử ngoại, núi lửa …) 1 số các chất vô cơ kết hợp tạo yêu cầu chất hữu cơ đơn giản: a. Amin, nucleotit, đường đơn, a. Xit béo … những đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử.

Xem thêm: Trang Trí Hình Chữ Nhật Đẹp, Đơn Giản Nhất, Trang Trí Hình Chữ Nhật

- Ông Miller với Uray đã có tác dụng thí nghiệm kiểm chứng: Tạo ra môi trường tất cả thành phần hóa học giống khí quyển của trái đất nguyên thủy vào bình thủy tinh. Hỗn hợp khí CH4, NH3, H2 cùng hơi nước được đặt trong điều kiện phóng điện liên tục suốt 1 tuần lễ. Kết quả các ông đã thu được 1 số chất hữu cơ đơn giản trong đó có các a. Amin. Các chất hữu cơ được sinh ra trong điều kiện hóa học của bầu khí quyển nguyên thủy càng ngày càng phức tạp dần CH → mang đến → CHON

2. Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ

- Để chứng minh các đơn phân như axit amin bao gồm thể kết hợp với nhau tạo nên những chuỗi polipeptit đơn giản trong điều kiện trái đất nguyên thủy, ông Fox và các cộng sự vào năm 1950 đã tiến hành thí nghiệm đun lạnh hỗn hợp các axit amin thô ở nhiệt độ từ 150 → 180oC và đã tạo ra được những chuỗi peptit ngắn (gọi là prôtêin nhiệt).

→ Kết luận: những đơn phân tử kết hợp với nhau tạo thành những đại phân tử.

3. Sự xuất hiện cơ chế tự nhân đôi

a. ADN có trước giỏi ARN bao gồm trước?

- Một số bằng chứng đã chứng minh ARN tất cả thể tự nhân đôi không cần enzim buộc phải ARN tiến hóa trước ADN.

- ARN tất cả khả năng tự nhân đôi, CLTN sẽ chọn những phân tử ARN gồm khả năng tự sao tốt, bao gồm hoạt tính enzim tốt có tác dụng vật liệu di truyền. Từ ARN → ADN.

b. Có mặt cơ chế dịch mã:

- ARN là khuôn để những axit amin liên kết nhau tạo thành chuỗi polipeptit và chúng được bao bọc bởi màng phân phối thấm bí quyết li với môi trường ngoài.

II. Tiến hóa tiền sinh học

- những đại phân tử: lipit, protit, a. Nucleic … xuất hiện trong nước và tập trung với mọi người trong nhà thì những phân tử lipit bởi vì đặc tính kị nước sẽ lập tức hình thành yêu cầu lớp màng bao bọc lấy tập hợp những đại phân tử hữu cơ tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau. Những giọt này chịu sự tác động của CLTN sẽ tiến hóa dần tạo nên các tế bào sơ khai (protobiont).

- những protobiont nào có được tập hợp những phân tử giúp chúng tất cả khả năng trao đổi chất và năng lượng với mặt ngoài, gồm khả năng phân chia và duy trì thành phần hóa học mê say hợp thì được giữ lại và nhân rộng.

- Bằng thực nghiệm các nhà khoa học cũng đã tạo được những giọt gọi là lipôxôm khi đến lipit vào trong nước thuộc với một số các chất hữu cơ khác nhau. Lipit đã tạo đề xuất lớp màng bao lấy những hợp chất hữu cơ khác với một số li-pô-xôm cũng đã biểu hiện một số đặc tính sơ khai của sự sống như phân đôi, trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Trong khi các nhà khoa học cũng tạo được những giọt côaxecva bao gồm khả năng tăng kích thước và gia hạn cấu trúc ổn định trong dung dịch.

- sau khoản thời gian các tế bào nguyên thủy được có mặt thì quy trình tiến hóa sinh học tiếp diễn, dưới tác động của các nhân tố tiến hóa đã tạo ra các loài sinh vật như ngày nay. Tế bào nhân sơ (cách đây 3,5 tỉ năm), đơn bào nhân thực (1,5 – 1,7 tỉ năm), đa bào nhân thực (670 triệu năm).

Xem thêm: Theo Em Kiều Phương Là Người Như Thế Nào, A) Theo Em Kiều Phương Là Người Như

III. Tiến hóa sinh học

Từ các tế bào nguyên thủy, dưới tác dụng chọn lọc của những nhân tố tiến hóa (thuyết tiến hóa tổng hợp) tạo nên những loài sinh vật như ngày nay.

*
Trình tự các giai đoạn của tiến hóa phát sinh sự sống bên trên Trái Đất là (ảnh 2)" width="557">