Review 1 Unit 123 Lớp 7

     

Tiếng Anh lớp 7 mới đánh giá 1 (Unit 1-2-3)

Loạt bài xích soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 7 mới reviews 1 (Unit 1-2-3) sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học giỏi môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Review 1 unit 123 lớp 7

*

Tiếng Anh lớp 7 mới đánh giá 1 Language reviews trang 36

Language reviews 1 (phần 1 → 7 trang 36 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

1. Listen & tick (✓) the word if it is the same as the word you hear và cross (X) it if it is different. (Nghe và khắc ghi (✓) từ ví như nó tương tự với từ các bạn nghe được và đánh dấu (X) trường hợp nó khác.)

Bài nghe:

1. LockX7. CreamX
2. Community8. GrocerX
3. KindX9. Vampire
4. CrackerX10. Beard
5. Flavour11. Fruit
6. Fear12. VaryX

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (Chọn từ tất cả phần gạch men chân vạc âm khác các từ còn lại.)

1. chọn A. High bởi phần gạch men chân được phạt âm là âm câm, những phần gạch men chân kia phát âm là/f/

2. chọn C. Original vì phần gạch ốp chân được vạc âm là /d$/, những phần gạch ốp chân kia phát âmlà/g/

3. lựa chọn C. City bởi vì phần gạch men chân được vạc âm là /s/, các phần gạch chân tê phát âm là/k/

4. lựa chọn B. Flour bởi phần gạch ốp chân được vạc âm là /aua/, những phần gạch ốp chân tê phát ầm là/a/

5. chọn B. Earn vì phần gạch chân được vạc âm là /31/, các phần gạch ốp chân cơ phát âm là /ia/

3. Put the phrases in the box into their suitable categories and tick (✓) the ones you yourself do. (Đặt mọi từ trong form vào hạng mục tương xứng và lưu lại (✓) vào điều chính các bạn đã làm.)

*

4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below lớn match each description. The first one is an example. (Bạn hoàn toàn có thể nhớ được bao nhiêu? chọn một trong những từ/ nhiều tử bên dưới dây dể nối với những miêu tả. Câu dầu là ví dụ:)

DescriptionWord/phrase

0. You are interested in pens. You collect và keep them.

(Bạn thích phần đông cây bút. Chúng ta sưu tầm và giữ chúng.)

collecting pens

(sưu tập bút)

1. A disease from eating too much

(Một tình trạng bệnh do nạp năng lượng quá nhiều.)

obesity

(bệnh lớn phì)

2. People living in an area

(Những người sống sinh sống trong một vùng.)

community

(cộng đồng)

3. The energy you need for daily activities

(năng lượng bạn cần cho các chuyển động thường nhật.)

calories

(ca-lo)

4. Keeping fit

(giữ khung hình cân đối)

staying in shape

(giữ dáng)

5. Giving things to help people in need

(Cho đồ sẽ giúp đỡ những fan khó khăn.)

donating

(hiến tặng)

6. A thing you enjoy doing

(một điều mình thích làm)

hobby

(sở thích)

5. Choose the best answer A, B, or c to lớn complete the sentences. (Chọn câu vấn đáp A, B, hay c để ngừng các câu sau.)

1. A2. B3. A4. B5. C6. B

6. Match the beginnings in A with the endings in B. (Nối những phần đầu trong cột A cùng với phần cuối vào cột B.)

1. D2. E3. A4. C5. B

7. Work in pairs. Ask your partner the questions to lớn find out if your partner has good eating habits. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi bạn của người tiêu dùng những câu hỏi sau nhằm tìm hiếu xem bạn của người tiêu dùng có thói quen siêu thị nhà hàng lành dũng mạnh hay không.)

1. bởi you wash your hands before and after a meal? (Bạn bao gồm rửa tay trước lúc ăn không?)

2. vì chưng you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Bạn tất cả vứt giấy gói đồ ăn vào thùng rác khi bạn ăn chấm dứt không?)

3. bởi you stop eating when you start learning full? (Bạn có xong ăn khi chúng ta cảm thấy no bụng không?)

4. vày you eat lying on your stomath?(Bạn có nằm sấp khi ăn uống không?)

5. vày you eat long before you go lớn bed? (Bạn ăn trước khi đi ngủ bao gồm lâu không?)

Tiếng Anh lớp 7 mới reviews 1 Skills reviews trang 37

Skills reviews 1 (phần 1 → 4 trang 37 SGK tiếng Anh 7 mới)

Reading Live khổng lồ be happy

1. Read the passage & choose the correct answer A, B, or C. (Đọc bài xích văn và lựa chọn câu trả lời đúng A, B hay C.)

1. A2. B3. C4. B

Hướng dẫn dịch

Lựa chọn của chúng ta làm bắt buộc con bạn bạn. Sau đó là 4 điều chúng ta có thể làm để được hạnh phúc.

Thích phiêu lưu

Đến thăm một vị trí mới, làm cho một vấn đề mói hay rỉ tai với một bạn mới; vấn đề đó mang đến cho chính mình kiến thức cùng trải nghiệm mới.

Cười mập hơn

Cười lớn khiến bạn niềm hạnh phúc và nó có phép màu làm cho những người nghe cũng hạnh phúc. Tiếng mỉm cười như liều dung dịch bổ. Nó làm các bạn sống lâu hon.

Xem thêm: Đơn Vị Của Tốc Độ Dài, Tốc Độ Góc Trong Chuyển Động Tròn Hay, Chi Tiết

Yêu tín đồ khác trọn vẹn

Thể hiện tại tình yêu của chúng ta thường xuyên hơn. Đừng giữ mang lại riêng bạn. Chúng ta có thê’ do dự rằng bạn có thê’ làm cho chính chúng ta và những người khác vui thế nào khỉ có tác dụng vậy đâu.

Sống tích cực

Luôn nhớ rằng từng người đều phải sở hữu các kĩ năng và năng lực riêng đế góp sức cho cuộc sống. Không người nào vô dụng cả. Hãy học phương pháp yêu với tôn trọng bao gồm bạn cũng giống như mọi người. Các bạn sẽ thấy hạnh phúc.

2. Work in pairs. Interview each other to lớn answer the questions. Then report the results khổng lồ your class . (Làm việc theo cặp. Vấn đáp nhau trả lời các câu hỏi. Sau đó report kết quả với cả lớp.)

1.Do you know of community activities in your area? (Bạn tất cả biết các chuyển động cộng đồng trong vùng của bạn?)
2.Do you ever take part in a community activity? (Bạn đã lúc nào tham gia vào một hoạt động cộng đồng chưa?)
3.Are the community authorities the only ones to lớn solve the problems in the area? (Chính quyền địa phương bao gồm phải là những người duy nhất có trách nhiệm giải quyết vấn đề trong vùng bạn không?)
4.Should everybody take part in solving the problems in the area? (Mọi người có nên tham gia vào việc giải quyết và xử lý các vụ việc trong vùng không?)
5.Would you love to lớn make a big contribution lớn your community? (Bạn vẫn muốn đóng góp lớn cho xã hội không?)

3. Listen và tick (✓) the correct answers. (Nghe và ghi lại (✓) câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

1. A2. B3. B4. C

Nội dung bài bác nghe:

Conversation 1

Lan: Nga’s having a birthday party tonight and I’m afraid that I can’t go.

Mai: Why not?

Lan: Lots of homework.

Mai: Why don’t you ask your sister to help. She’s so good at maths.

Lan: Yes, it’s a better idea. I’ll vị as you say.

Mai: Great. See you there.

Conversation 2

Lan: By the way, is Minh coming, too?

Mai: I saw his name in the menu but I don’t know if he’s coming. Why?

Lan: I don’t like him. He often tells a lie.

Mai: Yes, I know. He lies to his friends & never says ‘Sorry’ when he’s discovered.

Lan: Does he know that lying leads him nowhere?

Mai: and he’s losing friends.

Lan: Yes. We can’t trust a liar, can we?

Mai: No, we can’t.

Hướng dẫn dịch

Hội thoại 1

Lan: bây giờ chúng tôi tổ chức triển khai tiệc sinh nhật và tôi sợ rằng mình cần yếu đi.

Mai: tại sao không?

Lan: không ít bài tập về nhà.

Mai: lý do bạn không nhờ chị gái giúp đỡ. Chị ấy tốt toán học.

Lan: Vâng, đó là 1 trong những ý tưởng giỏi hơn. Tôi sẽ làm như bạn nói.

Mai: Tuyệt. Hẹn gặp bạn làm việc đó.

Hội thoại 2

Lan: Nhân tiện, Minh tất cả đến không?

Mai: Tôi thấy thương hiệu anh ấy trong danh sách nhưng tôi lưỡng lự anh ấy có đến không. Trên sao?

Lan: Tôi không ưa thích anh ấy. Anh ta hay nói dối.

Mai: Vâng, tôi biết. Anh ta nói dối anh em và không bao giờ nói "Xin lỗi" khi anh ta bị phát hiện.

Lan: Anh ta có biết rằng nói dối dẫn anh ta mang đến đâu?

Mai: Anh ấy mất chúng ta bè.

Lan: Vâng. Bọn họ không thể tin cẩn kẻ nói dối, bắt buộc không?

Mai: Không, họ không thể.

4.

Xem thêm: Giải Bài 2 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 66 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 2 Trang 66 Sgk Toán 8 Tập 1

Make complete sentences from prompts below và match them with the pictures. (Tạo câu hoàn chỉnh từ những gợi nhắc dưới đầy cùng nối chúng với các bức tranh.)

*

Picture 1:

They water and take great care of the trees during the first month. (Họ tưới nước và chăm lo cây một trong những tháng dầu tiên.)

This activity is often done in spring. (Hoạt đụng này thường diễn ra vào mùa xuân.)They dig a hole khổng lồ put the young tree in. (Họ đào một cái hố để đặt cây non vào đó.)

Picture 2:

They carry recycle bags khổng lồ put the rubbish in. (Họ mang các túi tái chế để đựng rác.) The community organises this activity once a month. (Cộng đồng tổ chức hoạt động này một tháng một lần.)

They walk along the beach và collect all the rubbish. (Họ quốc bộ trên bãi tắm biển và nhặt nhạnh rác thải.)