Soạn tiếng anh 8 unit 10 skills 2

     

Phần Skills 2 cung cấp bài tập áp dụng từ vựng và ngữ pháp đã học và bổ trợ kĩ năng nghe và kỹ năng viết một bức email, đồng thời giúp bạn học biết được các quy tắc trong tiếp xúc qua mạng. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 8 unit 10 skills 2

*

Skills 2 – Unit 10: Communiation

Listening

1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problems with it? (Nhìn vào biện pháp mà lời nhắn này được đăng nằm trong bảng tin nhắn học năng lượng điện tử. Em hoàn toàn có thể tìm bất kỳ những sự việc nào trong các số ấy không?)

=> The sentence “WHEN IS THE FIRST ASSIGMENT DUE??!!!!!!” is out of netiqueete. (Câu “hạn của bài xích tập thứ nhất là bao giờ” vẫn sai nghi thức mạng)

2. Listen lớn this interview between a 4Teen magazine reporter & answer the questions. (Nghe bài chất vấn này giữa chỉnh sửa viên 4Teen cùng Giáo sư Minh Vũ về phép tắc giao tiếp qua Internet với trả lờỉ câu hỏi)

 

What’s ‘netiquette’? (Netiquette là gì?)=> The word is a combination of “net” và “etiquette”. It’s a mix of rules for behaving properly online. (Từ nhưng mà là sự phối kết hợp giữa “net” cùng “equette”. Nó là một trong bộ quy tắc cho ứng xử trực tuyến đường phù hợp.)What is the main rule of netiquette? (Quy luật chủ yếu của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?)=> Don’t say và do unpleasant things online, just like real life. (Đừng nói với làm gần như điều không chấp nhận lúc trực tuyến, sống cuộc sống đời thường thật.)Besides the nội dung of what we’re communicating, what else should we pay attention to? (Bên cạnh câu chữ mà hội chứng ta giao tiếp, bọn họ nên chăm chú điều gì khác?)=> It’s how we communicate with each other online. (Nó là cách bọn họ giao tiếp cùng nhau trực tuyến.)

 

3. Listen again to the interview & complete the following grid. (Nghe bài vấn đáp và ngừng hệ thống sau.)

Giải:

 

Should

Shouldn’t

Tại sao/ lý do không?

1. Use CAPS LOCK in emails, posts, and comments (sử dụng từ viết hoa trong thư điện tử, bài bác đăng cùng bình luận)

 

V

It looks like you are shouting at people. (Nó như là bạn đã la hét vào người ta.)

2. Kiểm tra your thư điện tử for mistakes or errors (kiểm tra email của khách hàng để tim lỗi)

 V

 

It shows respect for your reader. (Nó biểu thị sự tôn trọng cho những người đọc.)

3. Use a lot of shorthand (sử dụng nhiều từ viết tắt)

 

 V

This may confuse your reader. (Điều này gây hồi hộp người hiểu của ban.)

4. Respect discussion rules and use polite language. (tôn trọng quy tắc trao đổi và sử dụng ngữ điệu lịch sự.)

V

 

You are judged by the unique of your writing.

Xem thêm: Đột Biến Đa Bội Là Dạng Đột Biến Gì, Đột Biến Đa Bội Là Dạng Đột Biến Nào


Xem thêm: Bài 20 : Kể Chuyện Đôi Bạn Lớp 1, Giáo Án Môn Tiếng Việt Lớp 1 Sách Cánh Diều


(Người ta sẽ review bạn qua cách bạn viết)

Audio scripts:

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ & ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say và do unpleasant things online. Just lượt thích in real life.Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate...?Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we vị when sending emails?Dr Minh Vu: check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don"t use to mudi shorthand. This may confuse your reader.Reporter: How about behaviour in chat rooms & on message boards?Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

4. Look at the message in 1. Work with a partner khổng lồ improve it with the netiquette you have learnt so far. (Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Cùng cùng với một bạn học thay thế nó cùng với phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng mà chúng ta đã học.)

Giải:

Dear teacher,Please let me know when the first assignment is due?Thank you.Best regards,

Dịch:

Thưa thầy /cô,Vui lòng mang đến em biết khi nào đến hạn bài bác tập đầu tiên?Cảm ơn cô.Gửi lời chúc tốt nhất đến cô,

Writing

5. Put the following parts in their correct place to lớn make an email. (Đặt đông đảo phần sau vào đúng nơi để làm thành một thư điện tử.)

Giải:

c Essay submission week 5. (Bài nộp tè luận tuần 5)f Dear Teacher, (Thưa thầy/ cô,)e My name is VU Minh Duc, và I am your student from class 8A. (Em tên là Vũ Minh Đức và em là học viên lớp 8A của cô.)b Please find attached my essay for week 5. (Vui lòng xem bài bác tiểu luận đi kèm của em mang lại tuần 5.)a Thank you very much. (Cảm ơn cô khôn cùng nhiều.)d Best regards, (Gửi lời chúc cực tốt đến cô,)

6. Write a short e-mail to your teacher lớn submit your group homework for this week. Check if you have used the netiquette learnt. (Viết thư điện tử ngắn đến giáo viên để nộp bài bác tập vể nhà nhóm mang đến tuần này.)

Giải:

Subject: Group Homework submission for this weekDear teacher,My name is Nguyen Nam, and I am in group A from your class 8B.Please find attached our group homework for this week.Thank you very much.Best regards,

Dịch:

Chủ đề: Nộp bài tập nhóm về nhà mang đến tuần nàyThưa cô,Em thương hiệu là Nguyễn Nam, với em là thành viên đội A trong lớp 8B của cô. Vui lòng xem bài bác tập nhóm về nhà đi kèm của bọn chúng em mang lại tuần này. Cảm ơn cô khôn cùng nhiều.Gửi lời chúc tốt nhất có thể đến cô,