A closer look 1

     

2. Put the words in 1 into the appropriate category. Some words can be used in more than one category.

Bạn đang xem: A closer look 1

 

(Xếp các từ trong bài bác 1 vào đúng mục. Một số từ có thể dùng được ở những mục)

*

Hướng dẫn giải:


To describe...

Xem thêm: Đối Với Nông Nghiệp Sâu Bọ Có Lợi Ích Gì, Đối Với Nông Nghiệp Sâu Bọ Có Vai Trò Gì

Words 

people 

friendly, brave, boring, nomadic, colourful

life 

slow, hard, boring, inconvenient, peaceful, nomadic, colorful

scenery 

colourful, vast, peaceful


Tạm dịch:

Để miêu tả

Các từ

con người

thân thiện, can đảm, bi lụy chán, nằm trong về du mục, đầy màu sắc sắc

cuộc sống

chậm, khó khăn khăn, bi thảm chán, bất tiện, yên ổn bình, nằm trong về du mục, đầy màu sắc sắc

phong cảnh

đầy màu sắc sắc, bát ngát, lặng bình

3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.

(Nối hồ hết danh từ/ cụm danh trường đoản cú trong khung với mỗi cồn từ.)

*

Hướng dẫn giải:

ride - a horse, a camel 

collect - hay, water 

pick - wild flowers, apples 

put up - a tent, a pole 

herd - the buffaloes, the cattle 

Tạm dịch:

cưỡi - ngựa, lạc đà

đi đem — cỏ, nước

hái - hoa dại, táo

dựng — lều, cột

chăn — trâu, gia súc

4. Use the words in 1 và 3 lớn complete the sentences. Remember lớn use the correct khung of the verbs.

(Sử dụng từ trong phần 1 và 3 để ngừng các câu. Ghi nhớ sử dụng bề ngoài đúng của động từ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Picking 2. Inconvenient; collect

3. Herd 4. Ridden, brave

5. Peaceful 6. Nomadic

7. Vast 8. Put up, hard

Tạm dịch:

1. Khi ngày hè đến, công ty chúng tôi thích hái trái mâm xôi.

Xem thêm: Phenol Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây? Phenol Không Tác Dụng Với Các Chất Nào Sau Đây

2. Thôn tôi không có nước chạy vào, thật bất tiện. Cửa hàng chúng tôi phải giúp ba người mẹ đi lấy nước trường đoản cú sông.