Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Bài 81

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 5 bài xích 81 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

(128 : 12,8) (285,6 : 17) (117,81 : 12,6)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc về phép chia số thập phân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Tính : 

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 × 2

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

Phương pháp giải:

- Biểu thức bao gồm chứa dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 81

- Biểu thức gồm chứa những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 × 2

= 53,9 : 4 + 45,64

= 13,475 + 45,64

= 59,115

b) 21,56 : (75,6 – 65,8) – 0,354 : 2

= 21,56 : 9,8 – 0,177

= 2,2 – 0,177

= 2,023


Bài 3

Năm 2003 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2008 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

a) Hỏi so với năm 2003, năm 2008 số thóc mà gia đình bác Hòa thu hoạch tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

b) nếu so với năm 2008, năm trước đó số thóc cũng tạo thêm bấy nhiêu tỷ lệ thì năm 2013 mái ấm gia đình bác Hòa thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- ao ước tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương của nhị số , nhân mến vừa tìm kiếm được với 100 rồi viết kí hiệu % vào mặt phải.

- Muốn tra cứu a% của B ta hoàn toàn có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân cùng với a hoặc rước B nhân với a rồi phân chia cho 100. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số tấn thóc tăng lên (từ năm 2003 mang lại năm 2008) là :

8,5 – 8 = 0,5 (tấn)

Số xác suất tăng lên là :

0,5 : 8 = 0,0625 = 6,25%

b) Số tấn thóc tạo thêm (từ năm 2008 cho năm 2013) là :

 8,5 × 6,25 : 100 = 0,53125 (tấn)

Số tấn thóc thu hoạch năm trước đó là :

0,53125 + 8,5 = 9,03125 (tấn)

Đáp số: a) 6,25%

b) 9,03125 tấn.


Bài 4

 Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng : 

Một người bán hàng bỏ ra 80 000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%.

Xem thêm: Tin 10 Bài 11 Trắc Nghiệm - Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 11: Tệp Và Quản Lí Tệp

Để tính số tiền lỗ ta phải tính :

A. 80 000 : 6 B. 80 000 × 6

C. 80 000 : 6 × 100 D. 80 000 × 6 : 100

Phương pháp giải:

Để tìm số tiền lỗ ta rất có thể lấy 80 000 phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 6.

Hoặc rước 80 000 nhân với 6 rồi phân chia cho 100. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Theo đề bài, số chi phí lỗ bởi 6% của 80 000 đồng.

Để search số tiền lỗ ta có thể lấy 80 000 phân chia cho 100 rồi nhân cùng với 6.

Hoặc đem 80 000 nhân với 6 rồi phân chia cho 100. 

Chọn D.

Xem thêm: Tìm Phát Biểu Sai Quang Phổ Liên Tục Phát Biểu Sai Là, Chọn Phát Biểu Sai Khi Nói Về Quang Phổ Liên Tục:

xadenhoabinh.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 226 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp xadenhoabinh.com.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng xadenhoabinh.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép xadenhoabinh.com.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.